GBS De Vuurbaak

Almerelaan 18 8321 JB Urk

Schoolfoto van GBS De Vuurbaak

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het venster van Gereformeerde Basisschool De Vuurbaak. Al 25 jaar geven wij Gereformeerd onderwijs op Urk. We zijn een gezellige en kleine school waar we elkaar goed kennen en aandacht voor elk kind hebben.

In dit SchoolVenster geven wij u inzicht in de resultaten van De Vuurbaak. Op onze website (http://www.gbs-devuurbaak.nl/) kunt u onze schoolgids raadplegen om nog meer informatie over onze school te verkrijgen. Ook heten we u graag welkom op school, gewoon om eens rond te kijken of voor een kennismakingsgesprek. Kom eens langs of bel even voor een afspraak!

Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor elk kind
  • Bijbelgetrouw
  • Ruimte voor speciale behoeften
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vuurbaak is een gezellige en kleine school. Niet alleen de eigen leerkracht kent uw kind, ook de andere leerkrachten weten wie uw kind is en kennen hem/haar bij de eigen naam. Op De Vuurbaak verdwijnt uw kind niet in 'de anonimiteit'.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als enige school op Urk gaan de groepen 5 - 8 op De Vuurbaak op vrijdagmiddag naar school. We zorgen zo voor voldoende onderwijstijd waarbij de kinderen ruimte hebben voor alle basisvakken, maar ook voor Crea, kerkgeschiedenis en catechismus.

Onder de huidige ouders is onvoldoende animo voor opvang. Dit checken we wel regelmatig. Wanneer in de toekomst meer animo bestaat, zullen we opvang organiseren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven