Daltonschool Eloy

Nijenbeek 8 7339 KP Ugchelen

  • Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijs behoefte van het kind. Waar is het kind sterk in en waar is ontwikkeling mogelijk.
  • Wij hebben een strakke lijn in ons klassenmanagement waardoor wij voorspelbaar zijn voor iedereen.
  • Samenwerken is één van de 5 daltonkernwaarde. Uit onderzoek blijkt dat wij hier binnen de gehele school (kinderen en team) sterk in zijn.
  • Jonge kinderen ontdekken, ontwikkelen en leren door middel van spel. Dit bieden wij doelgericht aan.
  • Tutorlezen, maatjes lezen, groepsdoorbroken

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven