IKC Raam

Bosveld 118 5403 AG Uden

  • IKC Raam is een integrale voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar.
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar om homogene groepen te formeren.

De kleutergroepen zijn heterogeen, groep 1 en 2 zijn samengevoegd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

gedrag-specialist

reken-specialist

hoog- meerbegaafdheidspecialist

specialist ICT

specialist ICC

specialist IKC

specialist Gezonde School

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven