IKC Raam

Bosveld 118 5403 AG Uden

  • IKC Raam is een integrale voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar.
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam
  • Schoolfoto van IKC Raam

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bovenstaande einduitslag komt niet overeen met de werkelijke einduitslag van de Cito eindtoets.

In 2012 behaalde groep 8 leerlingen van de Springplank een eindscore van 534,8.

In 2013 behaalde groep 8 leerlingen van de Springplank een eindscore van 532,3.

Het aantal leerlingen en het percentage gewichtenleerlingen per gegeven schooljaar klopt.

De gegevens kunnen niet gewijzigd worden.

Volgend jaar zullen de gegevens worden aangepast.

Mirjam van Ree

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er wordt structureel en cyclisch gewerkt aan het verbeteren van opbrengsten volgende de PDCA cyclus.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven