Kindplein 't Centrum

Meerloseweg 1 5402 XH Uden

Schoolfoto van Kindplein 't Centrum

In het kort

Toelichting van de school

Kindplein ‘t Centrum

Kindplein 't Centrum ligt midden in Uden. We zijn een gezellig kindcentrum met onderwijs en opvang onder één dak. Kinderen van 0-13 jaar kunnen bij ons spelen, leren en ontwikkelen.

Vroeger was onze naam Basisschool St. Paulus. In 2018 zijn we gestart met opvang en werd onze naam Kindplein ’t Centrum: Kinderen staan bij ons centraal en we liggen in het centrum van Uden.

Visie op onderwijs en opvang:

We willen een kindcentrum zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze veel leren en met plezier naar toe gaan. Want als kinderen zich prettig en geborgen voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

* Elk kind wordt gezien en is gekend

* We staan voor goede opvang en goed onderwijs

* We hebben een gezellige en veilige sfeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Eigenaarschap
  • zelfontplooiing
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 zijn we begonnen met 116 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. In de onderbouw is het aantal leerlingen de laatste jaren groeiende. In januari 2024 zijn er inmiddels 125 leerlingen op school. Daarnaast hebben we een peutergroep met ongeveer 25 kinderen. Deze kinderen stromen vrijwel allemaal door naar groep 1.

Het leerling aantal is licht groeiend.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerking opvang en onderwijs Op Kindplein t Centrum werken alle professionals samen zodat kinderen van 0-13 jaar op een fijne en vertrouwde manier kunnen spelen, leren en ontwikkelen.  Er is een vloeiende overgang van opvang naar onderwijs. We bieden een ononderbroken ontwikkeling, werken vanuit één pedagogische visie en hebben het ontwikkelingsaanbod op elkaar afgestemd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven