De Berg

Hengstdal 2 6574 NA Ubbergen

Schoolfoto van De Berg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Entrea Onderwijs.

Entrea Onderwijs heeft scholen in regio Nijmegen en Tiel. Sommige kinderen komen op de basisschool niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd, druk of angstig zijn.  Of omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen of weigeren naar school te gaan. Of omdat ze niet kunnen functioneren in een grote groep en als gevolg van gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. Entrea Onderwijs is er speciaal voor deze kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Wij bieden hen speciaal onderwijs op maat. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zo thuisnabij mogelijk
  • We laten niemand wachten
  • We gaan voor een groter gewoon
  • We doen het samen
  • De relatie als kloppend hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op locatie de Berg in Ubbergen zitten leerlingen in groep 5 t/m 8.
De leerlingen in groep 1 t/m 4 zitten op onze locatie de Tapir in Nijmegen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenmodel, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is.
Reguliere opvang voor en na schooltijd en in schoolvakantie is niet verbonden aan de school.
Dit heeft mede te maken met de regiofunctie die de school vervult. Veelal wordt buitenschoolse opvang in de woonomgeving van het kind gezocht.
Als reguliere buitenschoolse opvang niet haalbaar is voor een kind, ondersteunt de school in de zoektocht naar andere mogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onderwijs entrea lindenhout biedt speciaal onderwijs. Daarom hebben wij veel contact met de andere scholen in de regio. Zowel regulier onderwijs als speciaal onderwijs. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Dit gaat vooral over doorverwijzing en terugverwijzing van leerlingen. 

De jeugdarts van de GGD zit in onze commissie van begeleiding. In deze commissie bespreken wij leerlingen, ten behoeve van hun ontwikkeling en tegemoetkoming aan hun onderwijsbehoeften. 

Wij werken samen met logopedie en fysiotherapie. Denk daarbij aan vragen rondom taalgebruik en communicatie of vragen over de schrijfmotoriek. Dit wordt door een externe partner uitgevoerd op school tijdens schooltijd. Bekostiging vindt plaats via de zorgverzekering van ouders. 
Wij werken intensief samen met jeugdzorg van entrea lindenhout, ondersteuning vindt ook tijdens schooltijd plaats. 

Wat betreft ketenpartners in de zorg voor onze leerlingen staan de partners met wie wij het meest intensief samenwerken genoemd. Daarnaast werken wij, op individueel niveau, nog met vele andere instanties en hulpverleners samen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld sociale wijkteams, veilig thuis en jeugd GGZ. 

Terug naar boven