De Berg

Hengstdal 2 6574 NA Ubbergen

Schoolfoto van De Berg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Onderwijs entrea lindenhout.

Sommige kinderen komen op de basisschool niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding, omdat ze in zichzelf gekeerd, druk of angstig zijn. Sommige kinderen maken moeilijk contact met andere kinderen of weigeren naar school te gaan. Het komt ook voor dat ze niet kunnen functioneren in een grote groep en als gevolg van gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. Onderwijs entrea lindenhout is er speciaal voor deze kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Wij bieden hen speciaal onderwijs op maat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zo thuisnabij mogelijk
  • We laten niemand wachten
  • We gaan voor een groter gewoon
  • We doen het samen
  • De relatie als kloppend hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op locatie De Berg in Ubbergen zitten leerlingen in groep 5 t/m 8.
De leerlingen in groep 1 t/m 4 zitten op onze locatie De Tapir in Nijmegen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenmodel, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is.
Reguliere opvang voor en na schooltijd en in schoolvakanties is niet verbonden aan onze school. Vaak gaan leerlingen naar buitenschoolse opvang in hun woonplaats. 
Als reguliere buitenschoolse opvang niet haalbaar is voor een kind, ondersteunt de school in de zoektocht naar andere opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het thema Welbevinden hebben wij sinds oktober 2016 het vignet van de gezonde school behaald.
Voor het thema Relaties en Seksualiteit hebben wij het gezonde school certificaat sinds juni 2019.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Met logopedie en fysiotherapie op school werken we aan taalgebruik, communicatie en (schrijf)motoriek. Dit wordt door een externe partner uitgevoerd op school tijdens schooltijd. Bekostiging vindt plaats via de zorgverzekering van ouders. 

De jeugdgezondheidszorg van de GGD volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen en doktersassistenten werken hierbij samen met school en ouders. Meer informatie vindt u in het Artikel schoolgids S(B)O 2023. De jeugdarts zit in onze commissie van begeleiding. In deze commissie bespreken wij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Wij werken intensief samen met jeugdzorg van entrea lindenhout. Ondersteuning vindt ook tijdens schooltijd plaats.
Op individueel niveau werken we met veel andere instanties en hulpverleners samen, zoals bijvoorbeeld sociale wijkteams, Veilig Thuis en jeugd GGZ.

We hebben veel contact met andere scholen in de regio, zowel regulier als speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gaat vooral over doorverwijzing en terugverwijzing van leerlingen.

De plaatsing van leerlingen en het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen verloopt via een samenwerkingsverband. Wij werken vooral samen met Samenwerkingsverband Stromenland.
Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs. Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht op onze school of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc. 

Terug naar boven