It Twaspan

Skoalstrjitte 4 9287 LV Twijzelerheide

Schoolfoto van It Twaspan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij It Twaspan

It Twaspan maakt deel uit van Stichting Roobol, een stichting die zich richt op de toekomst. De samenleving waarin we leven verandert in een hoog tempo. Technologische en pedagogische ontwikkelingen gaan snel, de hoeveelheid beschikbare informatie groeit exponentieel en is altijd en overal beschikbaar. Naast technologisering en informatisering speelt globalisering een grote rol. Door nieuwe toepassingen wordt het steeds makkelijker om over grenzen heen samen te werken en de wereld van buiten naar binnen te halen. En dat is waar wij als school en stichting graag aan werken

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Laagdrempelig-Plezierig
 • Respect
 • Onderwijs op maat
 • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 telde o.b.s. It Twaspan 48 leerlingen. De verdeling van het aantal leerlingen naar leeftijd zag er per 1 februari 2024 als volgt uit:

Leeftijd

 • 4 jaar      8  leerlingen
 • 5 jaar      4  leerlingen
 • 6 jaar      7  leerlingen
 • 7 jaar      10 leerlingen
 • 8 jaar      3   leerlingen
 • 9 jaar      6   leerlingen
 • 10 jaar    5   leerlingen
 • 11 jaar    3   leerlingen
 • 12 jaar    2   leerlingen     

De leerlingen zijn verdeeld over de volgende combinatiegroepen:

 • Groep 1-2         15 leerlingen    + instroom
 • Groep 3-4-5      20 leerlingen   
 • Groep 6-7-8      13 leerlingen                                                                                                                                                                             
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven