Montessoribasisschool De Elzen

Elzenstraat 14 A 5038 HD Tilburg

Schoolfoto van Montessoribasisschool De Elzen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van het personeelsleden i.v.m. verlof hebben we als school de beschikking over een eigen "schil" met daarin vervangers. Deze personen zijn voor de kinderen bekende personen waardoor de overdracht en voorbereiding van de te overnemen groep bijna probleemloos verloopt. We willen hiermee voorkomen dat de kinderen met "onbekende" invallers te maken krijgen. Zeker in ons systeem is bekendheid met het Montessoriconcept bijna een voorwaarde om probleemloos de ontwikkeling van de kinderen voort te zetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een montessorischool bestaat uit onder-, midden- en bovenbouwgroepen. Mede door de veranderingen in de maatschappij hebben wij gekozen voor een andere groepsindeling. In plaats van breed-heterogene groepen (3 groepen bij elkaar),hebben wij gekozen voor smal-heterogene groepen (2 groepen bij elkaar). Wij denken hierdoor beter onderwijs te kunnen geven, waarbij er meer aandacht is voor het individuele kind. Onze school kent de volgende indeling:
- 6 groepen onderbouw (1 en 2), 6 groepen middenbouw (3 en 4), 6 groepen tussenbouw (5 en 6) en 4 groepen bovenbouw (7 en 8)

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. De jongste kinderen kunnen een beroep doen op de oudsten. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in talent en belangstelling speelt een rol bij het leren samenwerken en de sociale ontwikkeling van kinderen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van leeftijden en een goede verdeling tussen jongens en meisjes in een groep. De groep wisselt elk jaar van samenstelling. Dit komt de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons Montessoriconcept werken we met "vrije werkkeuzes" en periodeplannen. Gedurende deze tijd kunnen de leerlingen hun eigen planning maken op de verschillende vakgebieden. De leerkracht zorgt voor de "vrijheid in gebondenheid" (de lijn van de leerkracht)

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen ons Montessoriconcept werken we met "vrije werkkeuzes" en periodeplannen. Gedurende deze tijd kunnen de leerlingen hun eigen planning maken op de verschillende vakgebieden (de lijn van de leerling) .  De leerkracht zorgt voor de "vrijheid in gebondenheid" (de lijn van de leerkracht)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel leest u aan welke doelgroepen wij specifieke ondersteuning geven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven