Montessoribasisschool De Elzen

Elzenstraat 14 A 5038 HD Tilburg

Schoolfoto van Montessoribasisschool De Elzen

In het kort

Toelichting van de school

Montessoribasisschool De Elzen is een van de 26 scholen van Stichting Xpect Primair. De school is gehuisvest in één gebouw. Onze school heeft een wijk- én een streekfunctie en ligt in het centrum van Tilburg.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Ouders kiezen vaak bewust voor onze vorm van onderwijs.

De school is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Voor het verkrijgen van deze erkenning wordt gekeken naar o.a. de doelstellingen van de school, de Montessoribevoegdheid van de onderwijsgevenden en het volgen van de individuele ontwikkeling van kinderen. De voorwaarden voor erkenning kunt u vinden op de website van de NMV: www.montessori.nl

Schoolgrootte

De school start dit schooljaar met 590 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar breidt dit aantal uit tot ongeveer 640 leerlingen. We hebben de leerlingen verdeeld over 24 groepen: 6 groepen 1-2, 6 groepen 3-4, 6 groepen 5-6 en 6 groepen 7-8.

Het gebouw

Onze school heeft 24 groepslokalen, waaronder een aantal speel-werklokalen met een groter vloeroppervlakte. De school heeft twee speelzalen voor kleuters, welke omgebouwd kunnen worden tot een aula waar vieringen plaatsvinden. Verder zijn er zes leerwerkplekken, een team-/vergaderlokaal en nog diverse kleinere ruimten die voor verschillende doeleinden in gebruik zijn. Na een interne verbouwing hebben we vanaf schooljaar 2021 | 2022 de beschikking over een extra verdieping met vier groepslokalen, kantoren en een prachtig documentatiecentrum/bibliotheek. De school beschikt over een eigen gymzaal die naast het schoolgebouw staat. Op het terrein is een BSO (Buitenschoolse Opvang) locatie van Sterre Kinderopvang gevestigd. Deze BSO-ruimte wordt door ons onder schooltijd ook voor onderwijskundige doeleinden gebruikt

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori onderwijs
  • Leer mij hetzelf te doen
  • School - LEERLING - ouders
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Onderwijs Begeleidings Team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in het schooljaar 2022 - 2023 de volgende groepsverdeling:

- 6 groepen 1-2 

- 6 groepen 3-4

- 6 groepen 5-6

- 6 groepen 7-8

Tevens beschikt de school over een Onderwijs Begeleidingsteam dat bestaat uit:

- directeur school (totaal 1,0 WTF)

- orthopedagoog (zorgcoördinator) (totaal 0,6 WTF)

- IB-er groep 1 t/m 2 + IB-er groep 3-4 en 7-8 + IB-er 5-6 (totaal 1,7 WTF)

- RT leerkracht (totaal 0,6 WTF)

- 8 tal Onderwijsassistenten, inzetbaar voor ondersteuning leerlingen (totaal 4,0 WTF)

- 1 consulenten van Plein 013 (totaal 0,4 WTF)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
552
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven