Brede School Antonius, de Vecht

Kerkstraat 36 7396 PH Terwolde

 • Schoolfoto van Brede School Antonius, de Vecht
 • Schoolfoto van Brede School Antonius, de Vecht
 • Schoolfoto van Brede School Antonius, de Vecht
 • Schoolfoto van Brede School Antonius, de Vecht
 • Schoolfoto van Brede School Antonius, de Vecht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Brede School Antonius in De Vecht, een gezellige dorpsschool in een groene omgeving. 
Een school waar: 

 • aandacht is voor elkaar vanuit onderlinge verbondenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten. 
 • kinderen ruimte krijgen om op avontuur te gaan, te ontdekken en keuzes te maken. 
 • alle kinderen gebruik maken van alle ruimtes in de school, waar ze de hele dag actief mogen zijn, zowel binnen als buiten. 

Een school waar we het onderwijs anders organiseren! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • betrokkenheid
 • zelfstandigheid
 • keuzes maken
 • veiligheid - vertrouwen
 • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment bezoeken 75 kinderen onze school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven