SWBS Pork

Zanglijster 38 9561 CB Ter Apel

  • Goed zelfstandig werken, zodat de leerkracht de handen vrij heeft voor extra hulp, waar dat nodig is.
  • Wij hechten veel waarde aan het leren presenteren.
  • Aan het eind van de maand laten groepen elkaar zien wat ze geleerd hebben in hun groep.
  • Onze onvolprezen carnavalsgroep.
  • Jaarlijks wordt er een viswedstrijd georganiseerd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van SWBS Pork. U vindt hier alle belangrijk informatie over onze school. 

Onze school is gevestigd in de wijk “Het Heem”. De school telt ongeveer 170 leerlingen welke verdeeld zijn over 9 groepen. Het gebouw heeft 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn 6 lokalen en een speellokaal. Op de bovenverdieping zijn 3 lokalen.

Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school. U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur mevr. Jeannette Sinot

Telefoonnummer: 0599 582647.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsbasisschool
  • Alle levensbeschouwingen
  • Eigenheid en saamhorigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school opent om 8.15 uur haar deuren. Kinderen gaan dan gelijk naar hun eigen klas. binnen. (Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor schooltijd spelen op het plein. Hier is geen toezicht van de school. Spelen de kinderen daar wel, dan is dat onder hun eigen verantwoordelijkheid (en die van de ouders.)

De kinderen van de kleuterbouw beginnen 5 minuten eerder dan de kinderen van de overige groepen. Ze zijn ook 5 minuten eerder vrij. We doen dit om organisatorische redenen. De leerkrachten van de kleuterbouw gaan aan het eind van de middag met de kinderen mee naar buiten. Hierdoor hebben zij bij het verlaten van de school overzicht over de kinderen die door de ouder(s)/ verzorger(s) worden opgehaald.  

Bij het brengen van de kleuters mogen de ouder(s)/verzorger(s) mee naar binnen. Als de deur van de klas dicht gaat worden de ouder(s) / verzorger(s) verzocht naar buiten te gaan. Op het trottoir voor de school mag niet geparkeerd worden, ook niet bij schooluitjes. Voor de veiligheid rondom school, willen we ouders zo veel mogelijk vragen op de fiets of lopend naar school te komen. De parkeerplaats voor de school is bedoeld voor personeel en niet voor halen en brengen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven