R.K. Bonifatiusschool

Kapelweg 15 9561 GA Ter Apel

  • Schoolfoto van R.K. Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van R.K. Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van R.K. Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van R.K. Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van R.K. Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

We brengen kinderen vanuit een positieve levenshouding tot een optimale leerprestatie. Een veilige omgeving is daarbij onmisbaar. We stimuleren de kinderen om positief met elkaar om te gaan. We leren de kinderen samenwerken, samen spelen en elkaar te helpen. Tevens laten we kinderen ontdekken dat er tegenstellingen en conflicten zijn. En hoe daar mee om te gaan. 

De kinderen op onze school leren op basis van eigenaarschap. Dit houdt in dat we leergesprekken houden samen met de kinderen. We bekijken waar ze goed in zijn en waar ze nog iets moeten leren. Door de kinderen te betrekken bij hetgeen ze leren raken ze gemotiveerd.

U bent welkom op onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positiviteit
  • Gelijkwaardigheid
  • Omzien naar elkaar
  • Eigenaarschap bij kinderen
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school vertoont de laatste jaren een geleidelijke stijging van het leerlingenaantal. Onze leerlingen zijn ingedeeld in een groep 1, een groep 2 en drie combinatiegroepen.

In onze school is een peuteropvang gevestigd. We versoepelen hiermee de overgang naar groep 1 en versterken de samenwerking.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een hele gezellige voor- en naschoolse opvang in de school. Al vanaf 7 uur 's ochtends vangen we kinderen op. Heeft u nog iets eerder opvang nodig? In overleg gaan we graag een half uur eerder voor u open. 

Na schooltijd vangen we uw kind op tot 18 uur. Mocht het nodig zijn blijven we, op verzoek, een half uur langer open. 

Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvangen verwijzen we graag naar www.tamariki.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven