Bonifatiusschool

Kapelweg 15 9561 GA Ter Apel

 • Schoolfoto van Bonifatiusschool
 • Schoolfoto van Bonifatiusschool
 • Schoolfoto van Bonifatiusschool
 • Schoolfoto van Bonifatiusschool
 • Schoolfoto van Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifatiusschool vormt, samen met de peutergroep (2-4 jaar) en de Buitenschoolse Opvang, kindcentrum Bonifatius. Zo kunnen we een doorgaande lijn en continuïteit bieden voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. In ons kindcentrum staat het kind centraal. Kinderen en ouders worden nauw betrokken bij alle stappen die gezet worden in het leer- en ontwikkelproces.

De kinderen binnen ons kindcentrum leren op basis van gepersonaliseerd leren. Dit houdt in dat we onderwijs bieden waarbij ieder kind uitgedaagd wordt het maximale uit zichzelf te halen. Door vanuit aansprekende thema's te werken is ons onderwijs boeiend en betekenisvol voor alle kinderen. Daarnaast is er binnen de thema's veel aandacht voor kunst en cultuur zoals muziek, dans, theater en beeldende vorming. Ook vinden er regelmatig buitenlessen plaats, waarbij kinderen spelend en bewegend werken aan de gestelde leerdoelen. Met de kinderen worden regelmatig leergesprekken gevoerd over hun leerproces, waarin aandacht is voor de zaken die al goed gaan en zaken waar ze nog iets te leren hebben. Ook komen hierin hun talenten en ambities aan de orde. Hierdoor leren kinderen hoe ze hun eigen leerproces beter kunnen sturen en raken ze gemotiveerd om hieraan te werken.

Binnen onze opvang vinden we het belangrijk dat er een fijne en ontspannen sfeer is met volop ruimte om binnen en buiten te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij doen wij veel aan kunst-, sport- en spelactiviteiten. In de vakanties wordt er een boeiend programma samengesteld waar kinderen aan deel kunnen nemen. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden er tevens na schooltijd diverse naschoolse activiteiten aangeboden in het kader van de verrijkte schooldag.

Binnen ons kindcentrum stimuleren we de kinderen om positief met elkaar om te gaan. We leren de kinderen samenwerken, samen spelen, met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te helpen en conflicten op te lossen.

Wilt u een keer de sfeer komen proeven of nader kennismaken? U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur Nicolette de Gooijer. Zij is bereikbaar via de mail op nicolette.degooijer@primenius.nl of telefonisch op 0599-581890. We heten u van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betekenisvol onderwijs
 • Betrokkenheid en welbevinden
 • Kunst en cultuur
 • Gemoedelijke sfeer
 • Positiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum werken we met combinatiegroepen waarin kinderen van twee leerjaren samen leren binnen een groep. In schooljaar 2021-2022 hebben we een peutergroep (2-4 jaar), een groep 1-2, een groep 3-4, een groep 5-6 en een groep 7-8. Waarschijnlijk starten we in de loop van het schooljaar een tweede kleutergroep.

De voordelen van deze gecombineerde groepen zijn:

 • Kinderen blijven twee jaar lang bij dezelfde leerkracht(en), waardoor er een betere voortgang in hun ontwikkeling mogelijk is. De leerkracht kan in het tweede jaar eenvoudiger doorbouwen op de ontwikkeling van het kind. Kinderen hoeven niet ieder jaar opnieuw kennis te maken met nieuwe leerkrachten.
 • Kinderen zijn binnen de groep niet altijd de jongste of de oudste, maar veranderen van positie. Het eerste jaar zijn ze de jongsten, maar het tweede jaar zijn ze de oudsten in de groep en kunnen ze de andere kinderen wegwijs maken. Dit is erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een hele gezellige voor- en naschoolse opvang in de school. Al vanaf 7 uur 's ochtends vangen we kinderen op. Heeft u nog iets eerder opvang nodig? In overleg gaan we graag een half uur eerder voor u open. 

Na schooltijd vangen we uw kind op tot 18 uur. Mocht het nodig zijn blijven we, op verzoek, een half uur langer open. 

Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvangen verwijzen we graag naar https://www.tamariki.nl/locaties/ikc-bonifatius

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven