Christelijke basisschool De Fontein Ten Boer, onderdeel van Goud Onderwijs

Riekele Prinsstraat 1a 9791 DB Ten Boer

Schoolfoto van Christelijke basisschool  De Fontein  Ten Boer, onderdeel van Goud Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein, de plek om te zijn! 

·         waar je je als kind welkom, veilig en vertrouwd voelt 

·         waar juffen en meesters hart voor de school hebben 

·         waar je opgroeit tot een zelfstandig, sociaalvaardig en betrokken mens 

·         waar school, ouders en kinderen samen optrekken 

·         waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan iedereen 

·         waar je extra hulp krijgt of extra uitdaging

·         waar we onze normen baseren op Bijbelse waarden

Kortom: Uw kind centraal 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uw kind centraal
  • Goed onderwijs
  • Toekomstgericht
  • Kwinkschool
  • Samen: Kind, School en Ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat CBS DE Fontein bezoekt ligt rond de 140. Dit aantal rechtvaardigt het vormen van 6 groepen. Het aantal leerlingen in een groep is afhankelijk van het aantal leerlingen dat per jaar instroomt.

Vanuit onze visie streven we er naar om in de  onderbouw te werken met kleine groepen. Een solide basis is een goed uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van uw kind. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds oktober 2020 is CBS De Fontein gevestigd in Kindcentrum ten Boer. In het gebouw zijn drie instellingen gevestigd:

  • Kinderopvang Kids2b
  • OBS De Huifkar
  • CBS De Fontein

De verhuizing heeft plaatsgevonden in Corona-tijd waardoor een aantal zaken niet optimaal geregeld konden worden. Het gezamenlijke ontruimingsplan voor het hele gebouw is in ontwikkeling.

Terug naar boven