Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school


Onze school neemt de Cito-Eindtoets af als objectiefmeetinstrument van een aantal resultaten van het onderwijs op school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Daarnaast hebben wij ook andere resultaten in beeld die van belang zijn voor het schooladvies van het Voortgezet Onderwijs. De eindtoets wordt dan ook gezien als een objectieve bevestiging van het schooladvies en niet enkel als een meetinstrument voor de kwaliteit van het Maasveld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de meest recente gegevens van onze schoolverlaters als het gaat om het schooladvies dat zij van ons meekregen.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven