Openbaar Kindcentrum het Maasveld

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen

  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we bijhet begin van de nieuwe beleidsperiode (2015-2019) gekozen voor homogene jaargroepen. Bij de kleuters zitten de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar. Vanaf groep 3 telkens in een jaargroep. In het schooljaar 2015-2016 hebben we daarbij ook nog een groep 2-3.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor een volledige omschrijving van de zorg die wij kunnen bieden als het gaat om Passend onderwijs, verwijs ik graag naar het schoolondersteuningsprofiel dat u kunt downloaden op deze site. Het profiel maakt ook onderdeel uit van de schoolgids 2014-2015.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven