Openbaar Kindcentrum het Maasveld

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen

  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbaar Kindcentrum het Maasveld

In het kort

Toelichting van de school


Dit SchoolVenster is een kennismaking met OKC het Maasveld. Het biedt u inzicht in een aantal kengetallen van de school. De gegevens zijn afkomstig vanDUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit SchoolVenster biedt u informatie over onze schoolopbrengsten en over andere zaken zoals onze missie en visie, organisatie etc... 
Wilt u meer informatie over onze school, dan kunt u ook terecht op onze website. Daar vindt u o.a. de schoolgids en onze nieuwsbrief. Wanneer u vragen heeft, of wanneer u bijvoorbeeld een rondleiding wil, neem dan gerust contact op met ons! We staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Balans
  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Zelfvertrouwen en zelfredzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven