KC STip

Molenstraat 39 5866 AA Swolgen

  • De kinderen van basisteam Boven nemen je mee in een rondreis door hun belevenissen van dit bijzondere land
  • Onze jongste kinderen  op stap en nieuwsgierig!
  • Kinderen kunnen genieten van de mogelijkheden die er zijn.
  • Graag nodigen we iedereen uit om te laten zien en ervaren wat we samen leren!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij KC STip,

Onze school is gelegen in het groen, tussen de dorpen Swolgen en Tienray. Op ons kindcentrum komen kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Dit SchoolVenster geeft u zicht op KCSTip. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aangevuld door de school. Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen. Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u onze school echt wilt leren kennen, moet u eens binnen lopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak.  

Wilt u meer weten over, ons kindcentrum,  kijk dan ook op onze website www.kcstip.nl.

Met vriendelijke groet,

Team KC STip

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Inclusieve onderwijsgedachte
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Verbinding
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven