De Branding

Zuidsingel 32 8255 CH Swifterbant

  • Schoolfoto van De Branding
  • Schoolfoto van De Branding
  • Schoolfoto van De Branding
  • Schoolfoto van De Branding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Branding. Op deze protestants christelijke basisschool in het centrum van Swifterbant voel je je op je gemak vanwege de rust en omdat alles zo vriendelijk en gestructureerd verloopt. We geven elkaar de ruimte werken vanuit wederzijds respect. Op de Branding geven wij kwalitatief goed onderwijs. Dit doen we mede door structuur en duidelijkheid te bieden. We werken volgens de principes van het positive behavior support, wat betekent dat we kinderen actief goed gedrag aanleren. Zo optimaliseren wij het pedagogisch klimaat. Onze basisschool is trots op het grote aantal ouders dat altijd voor ons klaar staat. We zijn blij met de goede samenwerking en communicatie met ouders

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie
  • competentie
  • autonomie
  • vertrouwen
  • talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven