It Skriuwboerd

B Jacobus Schurerwg 14 9231 CE Surhuisterveen

Schoolfoto van It Skriuwboerd

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

OBS It Skriuwboerd is een Vreedzame school. Binnen de Vreedzame school wordt de klas en de school beschouwd als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen vinden we dan ook erg belangrijk. Het jaarlijks in kaart brengen van deze zaken middels enquêtes onder de leerlingen vinden we een goed middel om te kijken of we deze doelen ook daadwerkelijk realiseren.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouders / verzorgers, 

Als school werken we er hard aan om goed te blijven en beter te worden. We reflecteren daartoe kritisch op wat we doen, maar vragen ook om feedback van u en de kinderen. Dat laatste doen we middels het afnemen van vragenlijsten. Jaarlijks onder de leerlingen van groep 6 tot en met 8 en 2-jaarlijks onder de ouders / verzorgers. Dit schooljaar staat de vragenlijst voor ouders/verzorgers weer op de planning. We hopen dat u allemaal de tijd zou willen nemen om die vragenlijst in te vullen, zodat we een goed en betrouwbaar beeld kunnen krijgen. Het is een korte vragenlijst dus het invullen zal weinig tijd in beslag nemen. De vragenlijst kan ingevuld worden tot eind april. Bedankt alvast voor het invullen! 

Vriendelijke groeten, 

Team OBS It Skriuwboerd

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven