Basisschool De Firtel, een Jeelo school

Parklaan 24 6039 BD Stramproy

Schoolfoto van Basisschool De Firtel, een Jeelo school

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school worden in een driejarige cyclus tevredenheidspeilingen afgenomen. De gepubliceerde leerlingentevredenheidspeiling is van 2021 en de nieuwe peiling wordt in schooljaar 2024 afgenomen.

In samenspraak met de leerlingenraad, het team en de MR pakken we de verbeterpunten op en werken structureel aan kwaliteitsverhoging. Tussentijds bewaakt de leerlingenraad de voortgang.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Basisschool de Firtel, als onderdeel van de Stichting MeerderWeert maakt gebruik van eigen, stichtingsbreed vastgestelde tevredenheidspeilingen in een driejaren cyclus.


De uitslagen op deze peilingen en de verbetertrajecten worden in het jaar van afname op de website gepubliceerd. De oudertevredenheidspeiling is afgenomen in 2022-2023. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven