OBS De Twilling

Ieleane 8 9051 LP Stiens

Schoolfoto van OBS De Twilling

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Betrouwbaarheid leerlingtevredenheid 2021

Dit onderzoek voldoet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. De leerlingtevredenheid is ingevuld door 54 leerlingen. Voor betrouwbaarheid waren er 38 respondenten vereist en 47 gewenst.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Betrouwbaarheid oudertevredenheid 2021

Dit onderzoek voldoet niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. De oudertevredenheid is ingevuld door 63 ouders/verzorgers. Voor betrouwbaarheid waren er 67 respondenten vereist en 98 gewenst.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven