Basisschool De Talententoren

Beukenlaan 6 6029 PZ Sterksel

  • Schoolfoto van Basisschool De Talententoren
  • Schoolfoto van Basisschool De Talententoren
  • Schoolfoto van Basisschool De Talententoren
  • Schoolfoto van Basisschool De Talententoren
  • Schoolfoto van Basisschool De Talententoren

In het kort

Toelichting van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit, vinden we van groot belang voor de ontwikkeling. Het kind moet zich thuis voelen op school. We proberen een veilig en vriendelijk klimaat te creëren. We hechten veel waarde aan orde en regelmaat. Kinderen voelen zich daar het prettigst bij. We vinden het belangrijk dat kinderen vriendjes en vriendinnetjes krijgen. Om elkaar beter te leren accepteren en waarderen worden door het jaar heen een aantal projecten gevolgd die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Normen en waarden spelen hierbij een belangrijke rol.   

We willen kinderen begeleiden in hun zoektocht naar de wereld om hen heen. We willen die wereld ontdekken, de wereld in de school halen en met de kinderen “de wereld” in trekken. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. We willen kinderen voorbereiden op de wereld van morgen. Onder het motto "Elk talent telt" wil De Talententoren een school zijn zonder drempel, een instelling die altijd open staat voor meningen, inbreng, hulp en ideeën van ouders.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Talententoren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven