CBS De Maarsborg

De Wedde 11 -13 9502 BD Stadskanaal

  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk te weten wat de kinderen van onze school vinden. Je fijn voelen op school is een belangrijke voorwaarde voor het leren. Door middel van leerlingvragenlijsten krijgen wij goed zicht op het welbevinden van onze leerlingen. 
Leerlingen zijn over het algemeen erg tevreden over onze school. Als we van individuele kinderen signalen krijgen dat ze zich niet fijn of veilig voelen bij ons op school dan nemen we dat serieus en zullen we zoeken naar oplossingen. 
Hieronder ziet u de resultaten van de leerlingenquête. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven