Openbare Basisschool de Molenvliet

Molendijk 8 3243 AM Stad aan 't Haringvliet

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Molenvliet

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Molenvliet is een kleine, groeiende dorpsschool in het prachtige Stad aan ´t Haringvliet op het mooie Goeree Overflakkee. We zijn een openbare school. Elk kind is welkom op onze school, ongeacht de culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. 

Onze school ligt midden in de dorpskern onder aan de Molendijk. De school is aan twee kanten bereikbaar. 

De leerlingen werken samen aan eigen doelen. Ieder kind zien we sprankelen doordat zijn of haar talenten worden benut. Ons vakkundige team probeert het beste in de leerlingen naar boven te halen. Dit zie je terug in onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Welbevinden
  • Samenwerken
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Molenvliet is een kleine school die groeit doordat er sinds lange tijd nieuwe huizen worden gebouwd binnen de dorpskern. De sfeer is zeer intiem door het kleine leerlingenaantal. We kennen elkaar allemaal en maken samen een ´feestje´ van onze schooltijd. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle documenten zijn te vinden in ons handboek Schoolveiligheid dat is bijgevoegd. 

Terug naar boven