De Akkers

Noordakker 2 3206 TC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Akkers
  • Schoolfoto van De Akkers
  • Schoolfoto van De Akkers
  • Schoolfoto van De Akkers

In het kort

Toelichting van de school

De Akkers... waar kansen groeien!

Onze school is een katholieke school waarbij respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en vertrouwen een grote rol spelen. Deze waarden lopen als een rode draad door de school en krijgen gestalte in hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. Wij leven in een multiculturele samenleving. De school staat dan ook open voor de visie en de denkwijze van de ander. Leerlingen leren zich inzetten voor de ander, voor een betere wereld te beginnen bij het gezin en onder andere via de school naar de wereld. In een optimale samenleving is er wederzijds respect, en interesse in elkaar. Dienstbaar zijn en ruimte geven aan de ander, zonder jezelf uit het oog te verliezen vormen daarin wezenlijke factoren. De school leert kinderen dat ze lid zijn van deze samenleving en helpt ze om sociaal weerbare mensen te worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • verbondenheid
  • verantwoordelijkheid
  • respect
  • geloof en hoop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven