Taalschool de Kameleon

Vlasdreef 4 3204 GS Spijkenisse

Schoolfoto van Taalschool de Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kameleon maken de leerlingen geen eindtoets. We nemen de SON af en de Cito's en vanuit deze resultaten komen we tot een advies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2023 zijn 63 leerlingen van de Kameleon uitgestroomd waarvan tien leerlingen naar het voortgezet onderwijs en een naar het speciaal basisonderwijs. 

De leerlingen zijn naar de volgende scholen uitgestroomd:

4 leerlingen - vmbo basis

2 leerlingen - praktijkonderwijs

4 leerlingen - ISK

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2022 hebben we bezoek van de inspectie gehad. Het rapport is altijd op te vragen. 

Terug naar boven