Taalschool de Kameleon

Vlasdreef 4 3204 GS Spijkenisse

Schoolfoto van Taalschool de Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Taalschool de Kameleon is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het buitenland komen en niet voldoende Nederlands spreken om les op een basisschool in de buurt te kunnen volgen. De school is voor alle kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben. Nieuwkomers uit de gemeente Hellevoetsluis, gemeente Voorne en gemeente Brielle die ouder zijn dan 8 jaar maar niet geletterd en alle nieuwkomers leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 komen ook naar de Kameleon. Ouders in Spijkenisse zorgen zelf voor vervoer naar school. Voor kinderen die buiten Spijkenisse wonen, wordt vervoer met een taxibusje geregeld. Ouders uit Spijkenisse kunnen deelnemen aan fietslessen zodat zij hun kind op de fiets naar school kunnen brengen. 

Vervolgschool

Als het kind voldoende Nederlands begrijpt en spreekt en het groepsniveau kan volgen, gaat het naar een basisschool in de wijk. Dit is meestal binnen 2 jaar. Als het kind 12 jaar is, gaat het na de Kameleon naar een middelbare school als het niveau van de Nederlandse taal voldoende is. Als dat nog niet zo is, gaat de leerling naar de internationale Schakelklas in Spijkenisse. Om de Nederlandse taal goed te leren, krijgt het kind daar ook intensief taalonderwijs. Als een leerling een jaar op de Kameleon zit, overlegt de juf of meester met ouders naar welke school de leerling kan gaan. De Kameleon neemt contact op met de nieuwe school om afspraken te maken. Na ongeveer twee jaar stroomt de leerling uit naar de nieuwe school. De taalexpert van de Kameleon begeleidt deze overstap en geeft advies aan de nieuwe school over het leren van de Nederlandse taal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven