Taalschool de Kameleon

Vlasdreef 4 3204 GS Spijkenisse

Schoolfoto van Taalschool de Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Ontmoet: Taalschool de Kameleon.

Een school van de Nissewijs scholengroep   Nissewijs scholengroep bestaat sinds 1 januari 2023. De scholengroep is ontstaan vanuit de fusie tussen Prokind Scholengroep en de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO).  Onze scholen zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Openbare, christelijke en samenlevingsscholen vinden elkaar binnen één bestuur. Daar zijn we trots op. We zien het als onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol straks in de maatschappij. Dit vraagt van ons, als  bestuur en scholen, om een veilige omgeving te creëren waar we elkaar zien, kennen en begrijpen.  Er is ruimte voor verschillen, maar we vinden elkaar in onze kernwaarden. De waarden samen, passie, groei en lef maken ons tot wie we zijn en geven richting aan waar we heen willen. Ze zijn leidend in wat we doen en zeggen.?We nemen de kinderen ook hierin mee en helpen ze om ook vanuit deze waarden te leven.   De dagelijkse leiding van Nissewijs scholengroep is in handen van het college van bestuur, daarin ondersteund door een staforganisatie op de terreinen van onderwijs, personeel en financiën en beheer. Het interne toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken is belegd bij de raad van toezicht. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze scholengroep. Persoonlijk contact gaat e boven alles. Voor ieder van u geldt: u bent van harte welkom voor een kennismaking en/of gesprek.   Laat deze gids u de weg wijzen naar basisschool naam van de school.  Namens het college van bestuur,

  Charlotte van Bodegom Maarten Groeneveld   

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Taalschool de Kameleon is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het buitenland komen en niet voldoende Nederlands spreken om les op een basisschool in de buurt te kunnen volgen. De school is voor kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen en Nederlands als tweede taal leren. Nieuwkomers uit de gemeente Voorne aan zee, Zuidland, Heenvliet en Geervliet die ouder zijn dan 8 jaar en niet geletterd en leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 komen ook naar de Kameleon. Ouders in Spijkenisse zorgen zelf voor vervoer naar school. Voor kinderen die buiten Spijkenisse wonen, kan leerlingenvervoer aangevraagd worden.

Vervolgschool

Als de leerling voldoende Nederlands begrijpt en spreekt en het groepsniveau kan volgen, dan stroomt hij/zij door naar een basisschool in de wijk. Als de leerling 12 jaar is, gaat het na de Kameleon naar een middelbare school als het niveau van de Nederlandse taal voldoende is. Als dat nog niet zo is, gaat de leerling naar de internationale Schakelklas in Spijkenisse. Als een leerling een jaar op de Kameleon zit, overlegt de juf of meester met ouders naar welke school de leerling kan gaan. De Kameleon neemt contact op met de nieuwe school om afspraken te maken. Na ongeveer twee jaar stroomt de leerling uit naar de nieuwe school. De taalexpert van de Kameleon begeleidt deze overstap en geeft advies aan de nieuwe school over het leren van de Nederlandse taal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven