KC Eigen Wijs

Musschenberg 26 B 6176 BD Spaubeek

  • Op initiatief van de Kinderraad is een graffitiwand beschilderd met de naam van de school.
  • In onze school ligt een echte bibliotheek, waarmee wij de kinderen stimuleren om te lezen.
  • Wij laten onze leerlingen ook leren buiten de school. Zoals op een echte boerderij.
  • Wij besteden ook aandacht aan een gezonde levensstijl, zoals bijvoorbeeld een gezond schoolontbijt
  • Ouders helpen ons regelmatig bij activiteiten, zoals de techniekmiddagen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Basisschool Spaubeek, een school waar leren met plezier en talent centraal staat. We werken elke dag samen met kinderen, ouders en andere professionals om onze kinderen een toekomst met perspectief te bieden.

Dit Schoolvenster geeft u inzicht in de resultaten van onze school, resultaten waar we trots op zijn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van onze school zelf. Met dit venster willen we iedere bezoeker betrouwbare en heldere informatie geven over onze school. Daar horen ook gegevens over de schoolprestaties bij. Vanuit een open houding gaan wij het gesprek daarover aan met onze ouders en de samenleving.

De informatie op deze site wordt jaarlijks bijgewerkt

(laatste update: 22 juni 2015)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met plezier en talent!
  • Samenwerken
  • Coöperatieve leerstrategieën
  • Saamhorigheid
  • Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2013 waren er 185 leerlingen op Basisschool Spaubeek. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich de komende 2 schooljaren rond de 180 kinderen bevindt. De grootste krimp is duidelijk achter de rug. De school heeft zeker voldoende leerlingen om als zelfstandige school te kunnen voortbestaan (de opheffingsnorm in de gemeente Beek is 119 leerlingen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op woensdag- en vrijdagmiddag worden de kinderen die gebruik wensen te maken van de BSO op school opgehaald en naar BSO De Bron in Neerbeek gebracht. Daar kunnen ze door hun ouders worden opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven