BS LeerRijk

Van Gijselstraat 24 5712 HE Someren

  • Schoolfoto van BS LeerRijk
  • Jaarlijks bereiden de kleuters, in samenwerking met ouders, een geweldige kleutermusical voor. Hiervan mogen we allemaal genieten!
  • Schoolfoto van BS LeerRijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van bs LeerRijk. Op dit SchoolVenster kunt u lezen hoe wij als school het onderwijs zien en waar wij ons mee bezig houden. Ook biedt dit Schoolvenster u inzicht in de cijfers en resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig wordt een toelichting gegeven. 
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Wij hopen dat u de site met veel interesse en plezier leest. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website: www.bsleerrijk.nl.

Met vriendelijke groet, team bs LeerRijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelukkige organisatie
  • Levert een Plus
  • In Verbinding
  • Vanuit Christelijke identiteit
  • Rijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bs LeerRijk hanteert het Hoorns model: Alle groepen hebben dezelfde begin- en eindtijden en 940 lesuren per schooljaar.

Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen van alle groepen vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven