BS LeerRijk

Van Gijselstraat 24 5712 HE Someren

  • Schoolfoto van BS LeerRijk
  • Jaarlijks bereiden de kleuters, in samenwerking met ouders, een geweldige kleutermusical voor. Hiervan mogen we allemaal genieten!
  • Schoolfoto van BS LeerRijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool LeerRijk.
We geven u hier een beeld van de organisatie en inhoud van ons onderwijs. 

We vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. 
Daarom is en blijft ons onderwijs volop in beweging. 
Dagelijks werken we aan betekenisvol onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Wilt u meer informatie of eens komen kijken? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Miranda Heijmans,
schoolleider (maandag, dinsdag, donderdag en 1 dag flexibel woensdag of vrijdag)
0493-492015
miranda.maaswinkel@prodas.nl 

  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samen
  • Eigenaar zijn
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

LeerRijk is de afgelopen jaren gegroeid naar een school met 13 groepen.

Wanneer u uw kind wil aanmelden op LeerRijk kan dat middels een aanmeldformulier, dat u kunt vinden op onze website www.bsleerrijk.nl 
Voor een rondleiding voordat u uw kind gaat aanmelden, kunt u contact opnemen met Miranda Heijmans 0493-492015 of een mail sturen naar: miranda.maaswinkel@prodas.nl

Voor de scholen van Someren werken we niet met wachtlijsten. We passen onze organisatie aan de onderwijsbehoeften van de groepen aan. Zie het kopje de organisatie van ons onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven