BS LeerRijk

Van Gijselstraat 24 5712 HE Someren

  • Schoolfoto van BS LeerRijk
  • Jaarlijks bereiden de kleuters, in samenwerking met ouders, een geweldige kleutermusical voor. Hiervan mogen we allemaal genieten!
  • Schoolfoto van BS LeerRijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschoool LeerRijk.
We geven u hier een beeld van de organisatie en inhoud van ons onderwijs. 

We vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. 
Daarom is en blijft ons onderwijs volop in beweging. 
Dagelijks werken we aan onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Wilt u meer informatie of eens komen kijken? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Miranda Heijmans,
schoolleider (maandag, dinsdag, donderdag en 1 dag flexibel woensdag of vrijdag)
0493-492015
miranda.maaswinkel@prodas.nl 

  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samen
  • Eigenaar zijn
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven