BS LeerRijk

Van Gijselstraat 24 5712 HE Someren

  • Schoolfoto van BS LeerRijk
  • Jaarlijks bereiden de kleuters, in samenwerking met ouders, een geweldige kleutermusical voor. Hiervan mogen we allemaal genieten!
  • Schoolfoto van BS LeerRijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen geven de sociale veiligheid een 7,7.
We zijn bezig met het onderwijs anders te organiseren en kinderen meer eigenaarschap te geven op verschillende vlakken.
Kinderen leren wat hun kwaliteiten en leerpunten zijn en voelen zich daardoor bekwaam.
Dat draagt positief bij aan het welbevinden van kinderen.
We hebben op school een programma ingevoerd wat stuurt op het met elkaar in gesprek gaan bij onprettige omgang.
Hiermee leren we kinderen voor zichzelf opkomen. Daarnaast werken we op school met Corepower: sociale vaardigheidstraining.
 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om de drie jaar wordt er een ouder-, leerling- en medewerker tevredenheidpeiling afgenomen.
Elk jaar krijgen ouders, kinderen en leerkrachten, in juni, de mogelijkheid tips en tops te geven op het jaarplan van het lopende schooljaar.
Deze feedback wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe "levende" jaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven