Master

Jancko Douwamastraat 31 8602 BK Sneek

  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master

Het team

Toelichting van de school

Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij vragen van onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven aan leerlingen. En daarbij krijgen ze natuurlijk ondersteuning van de school, zoals coaching en scholing.

Onze medewerkers helpen leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. En dat vraagt veel van ze! Want wil je een ander laten groeien, dan moet je ook zelf openstaan voor groei en ontwikkeling. Daarom bieden we onze medewerkers ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering. Zo blijven ze scherp en goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied. En dat komt weer ten goede aan de leerlingen. Medewerkers volgen trainingen met hun hele team of individueel. Voorbeelden zijn trainingen van SlimFit, Met Sprongen Vooruit en Bedrijfshulpverlening. Ze krijgen indien gewenst ook coaching, bijvoorbeeld van het Odyssee Expertisecentrum. Binnen Odyssee is voldoende ruimte voor loopbaanontwikkeling en carrière van medewerkers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven