Master

Jancko Douwamastraat 31 8602 BK Sneek

  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master
  • Schoolfoto van Master

In het kort

Toelichting van de school

Het team van Master Sneek wil haar leerlingen stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. Naast de cognitieve en fysieke ontwikkeling hechten wij ook veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Op Master Sneek werken we samen met ouders en kind aan hetzelfde doel; de positieve ontwikkeling en leren vanuit een passend aanbod voor de leerling.

We verhogen de betrokkenheid van kinderen bij het leren. Bij kinderen zien we een natuurlijke drang de wereld om hen heen te ontdekken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Deze wil om te leren moet de ruimte hebben. Wanneer kinderen mogen experimenteren, stimuleert dit de zelfstandigheid en vergroot het zelfvertrouwen. Hierdoor voelen kinderen zich competent en willen ze zich verder ontwikkelen. We zorgen voor een klas- en schoolomgeving met interessante en uitdagende materialen en activiteiten voor kinderen.

De inrichting van de klas en de school is hierbij zeer bepalend, maar ook de activiteiten die de leerkracht onderneemt. Er is aandacht voor veelzijdigheid in alle ontwikkelingsgebieden, zodat ieder kind aan zijn trekken kan komen. De leerkracht speelt een belangrijke rol in het voeren van de dialoog met de kinderen. Dit gebeurt in (coach) gesprekken. Met regelmaat worden deze coachgesprekken met de kinderen individueel gevoerd. In de klas praten de kinderen veel met elkaar over het leren en de alledaagse ontwikkelingen. Bij deze gesprekken staan centraal; aanvaarding, echtheid en inleving. Hierdoor raken de kinderen verbonden met hun omgeving, andere kinderen en worden ze zich bewust van de ontwikkeling die ze zelf doormaken.

We bieden de kinderen onderwijs dat past bij hun eigen niveau. De coachgroepen zijn zo ingericht dat kinderen werk aangeboden kunnen krijgen dat past bij hun eigen leerniveau per lesgebied. Wanneer een leerling bijvoorbeeld rekenen makkelijk vindt en taal lastiger dan kunnen we daarin maatwerk leveren. Daarbij blijven de kinderen wel in de groep met en van elkaar leren, een zeer krachtige vorm van leren. Leerlingen weten van elkaar wat hun sterke punten zijn of waar ze een ander bij kunnen helpen, van daaruit leren ze samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde de Master Sneek 109 leerlingen. Het totale aantal leerlingen van de Tienerschool, Master Amigo en Master Sneek wordt hierboven weergeven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven