Basisschool Leyenbroek

Leyenbroekerweg 105 6132 CD Sittard

 • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
 • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
 • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
 • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
 • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht in verband met ziekte of verlof zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op parttime leer­krachten van onze school. Daarna wordt gebruik gemaakt van een groep ‘vaste vervangers’, die beschikbaar zijn binnen ons cluster. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, treedt het noodscenario in werking. Er zal zoveel als mogelijk gedaan worden om de leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht de eerste dag binnen de school op te vangen, bijvoorbeeld door de leerlingen over verschillende groepen te verdelen, ambulante collega’s in te zetten. Als in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders/ verzorgers schriftelijk, via Klasbord of per mail, ervan in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen thuis moeten blijven. Intern wordt er gezocht naar mogelijkheden om de pijn niet enkel bij de groep van de afwezige collega te leggen, maar kan er voor gekozen worden een andere groep thuis te laten en deze leerkracht tijdelijk in te zetten in de groep van de afwezige collega.

Voor ouders die beslist geen opvang kunnen regelen biedt de school weer noodopvang als op de eerste dag. De directeur blijft proberen vervanging te regelen. Is dit gelukt dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en komen de leerlingen weer naar school. Dit protocol geldt voor alle scholen van Kindante en is voorgelegd aan de Inspecteur van het Primair Onderwijs en aan de medezeggenschapsraad van onze school.

Helaas is het ons afgelopen jaren niet altijd gelukt om in- of extern vervanging voor groepen te regelen en hebben wij een enkele keer een beroep op ouders gedaan om hun kinderen thuis op te vangen. We doen er alles aan om dit tot het minimum te beperken. We proberen het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden door de taken zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de personeelsleden en door het voeren van een goed taakbelastingbeleid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 • De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).
 • De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).
 • De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven