Basisschool Leyenbroek

Leyenbroekerweg 105 6132 CD Sittard

  • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Leyenbroek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school

Bewust schrijven wij ‘onze school’. Het is immers zo dat wij er ons van bewust zijn dat de school iets is van ouders, leerlingen, lerarenteam, onderwijs ondersteunend personeel en management. Ook realiseren wij ons dat ‘onze school’ geen eiland is in een dorp, regio of provincie. Wij mogen deel uitmaken van een gemeenschap en participeren met alle plezier binnen die gemeenschap.

Ons Mission Statement is:

Ben jezelf, heb plezier.  

Samen groeien, dat doen we hier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The Leader In Me
  • Gezond gedrag
  • 21eeuwse vaardigheden
  • Actief burgerschap
  • Klaar voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
404
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven