Basisschool De Bolster

Ericastraat 33 5271 KL Sint-Michielsgestel

  • Schoolfoto van Basisschool De Bolster
  • Schoolfoto van Basisschool De Bolster
  • Schoolfoto van Basisschool De Bolster
  • Schoolfoto van Basisschool De Bolster
  • Schoolfoto van Basisschool De Bolster

In het kort

Toelichting van de school

De Bolster is een openbare basisschool en biedt samen met Kindercentrum’t Kasteeltje een totaalpakket aan kinderen vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool.

De Bolster geeft kinderen een optimale start voor de toekomst. Er wordt ingezet op de brede ontwikkeling door bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs.

De kinderen worden geïnspireerd het maximale uit zichzelf te halen in een omgeving waar het welbevinden vanzelfsprekend is. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Predicaat Excellent
  • Optimale ontwikkeling
  • Bewust betrokken betekenisvol
  • Focus op welbevinden kind
  • Sterk pedagogische begeleiding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
308
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1-2 hebben om de week de vrijdagmiddag vrij. Iedere ochtend om 08.15 uur en iedere middag om 13.00 uur gaan de deuren open voor de kinderen van de onderbouw. Ouders kunnen hun kinderen dan in de groep brengen/span

Op de Bolster is het mogelijk om de kinderen in de pauze te laten overblijven: de Tussenschoolse opvang. Deze opvang is uitbesteed aan TSO ’t Kasteeltje, maar valt onder de verantwoording van de school. Daarnaast is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang, naschoolse opvang en kinderdagopvang. Hiervoor is een convenant afgesloten met Kindercentrum ‘t Kasteeltje.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven