De Touwladder

van de Kerkhoffstraat 27 5271 CH Sint-Michielsgestel

een prachtig nieuw gebouw in aug. 2013 in gebruik genomen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school kan veel.

Er is ondersteuning binnen en buiten de groep mogelijk voor kinderen met leerproblemen, rekenen of taal, binnen de jaargroep.
Er is ondersteuning mogelijk voor kinderen die op een eigen leerlijn moeten werken.
Er is veel expertise voor kinderen met een anderstalige achtergrond ( NT2).
Er is veel kennis en vaardigheid om kinderen met gedragsproblemen te begeleiden ( ADHD, Autisme).

Ook onze begaafden krijgen de uitdaging die zij nodig hebben, binnen de groep in de POP-map, maar ook buiten de groep: 1 dag in de week worden deze leerlingen begeleidt met extra uitdagende onderzoeks-opdrachten waaraan een techniek-opdracht is gekoppeld.

Voor alle ondersteuning zijn leerkrachten beschikbaar die zijn uit-geroosterd en tijd hebben om deze leerlingen extra te begeleiden, in- of buiten de groep.

Uiteraard heeft dit ook zijn grenzen.
Op het moment dat de veiligheid van de leerling of andere kinderen in het geding is, is de grens van de school bereikt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven