De Touwladder

van de Kerkhoffstraat 27 5271 CH Sint-Michielsgestel

een prachtig nieuw gebouw in aug. 2013 in gebruik genomen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij bs de Touwladder, een school met het predicaat 'Goed' en het predicaat 'Excellent'

De Touwladder kenmerkt zich door een rijk aanbod, gegeven door excellente leerkrachten, met een grote liefde voor hun vak. Zij worden ondersteund door vakleerkrachten, voor gym, muziek, Engels, dans en drama.

De Touwladder is een van de partners van kindcentrum de Ellips. Het is gehuisvest een prachtig ellipsvormig gebouw, met in het midden een grote gymzaal,geflankeerd door twee binnentuinen, waarvan de ene tuin de schoolboerderij huisvest en de andere tuin beplant is met fruitbomen en ruimte biedt aan de onderbouw om te timmeren, te bouwen en allerlei proefjes te doen om de natuur te ervaren.

Het kindcentrum biedt naast basisonderwijs, kinderopvang met peuterarrangementen en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 - 13 jaar van 7 tot 19.00 uur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren-maken-waarderen
  • Excellente school
  • Gespreid leiderschap
  • Kunst en Techniek
  • Eco-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben we op 1 oktober 323 leerlingen op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven