Openbare Jenaplan Basisschool De Krullevaar

Wilhelminastraat 3 A 5975 CK Sevenum

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Krullevaar

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek is afgenomen op het moment dat de leerkracht van een van de twee groepen vanuit langdurige verzuim langzamerhand in de groep terug kwam. De situatie was voor de kinderen van die groep op dat moment niet altijd even duidelijk. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven