Basisschool de Peperklip

Fahrenheitstraat 2 3112 ZM Schiedam

  • Schoolfoto van Basisschool de Peperklip
  • Schoolfoto van Basisschool de Peperklip
  • Schoolfoto van Basisschool de Peperklip
  • Schoolfoto van Basisschool de Peperklip
  • Schoolfoto van Basisschool de Peperklip

In het kort

Toelichting van de school

De Peperklip is een gemengde openbare brede school, die een centrale plaats inneemt in de wijk Schiedam-Oost. De school telt 373 leerlingen verdeeld over 17 groepen. De school is een afspiegeling van de wijk en de directe omgeving. We kunnen het als school niet alleen en zijn daarom sterk in het onderhouden van relaties met kinderen, ouders, de buurt en andere maatschappelijke organisaties. Vanaf dit schooljaar zijn we begonnen met het vormen van een professionele leergemeenschap en het werken in leerteams. Elke bouw vormt een leerteam en komt wekelijks bij elkaar om onderzoek te doen en van elkaar te leren om zo het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Zo houden wij ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen.

http://www.peperklipschiedam.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig schoolklimaat
  • Gedifferentieerd werken
  • Verrijkings- en niveauklas
  • Muziek, cultuur en techniek
  • Ecoschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft 17 groepen: 5 kleutergroepen en verder van ieder leerjaar twee groepen. We proberen onze groepen zo klein mogelijk te houden en ieder leerjaar heeft een aantal dage per week de beschikking over een onderwijsassistent voor extra ondersteuning.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Bent u benieuwd naar onze school en het onderwijs dat wij geven? Dan bent u van harte welkom voor een rondleiding!. U kunt op verschillende manieren een rondleiding aanvragen:

Via e-mail: Maak een afspraak via directie.peperklip@primoschiedam.nl of administratie.peperklip@primoschiedam.nl.

Telefonisch: U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken. Ons telefoonnummer is 010-4152685.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven