IKC Blink

De Wildestraat 38-40 3119 PM Schiedam

Schoolfoto van IKC Blink

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de gehele groep 8 was 79,4. In 2017 is de school echter gefuseerd, waardoor slechts 9 leerlingen meegeteld worden (de overige leerlingen zaten voor de fusie op een andere school). Dit leidt tot de gemiddelde score van 81,8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Graag verwijzen wij naar onze website www.tmeesterwerk.net In onze schoolgids, die mede op de website te vinden is, staat een verkort en darrmee duidelijker overzicht van schoolvormen waarnaar verwezen is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven