IKC Blink

De Wildestraat 38-40 3119 PM Schiedam

Schoolfoto van IKC Blink

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt inzicht in de resultaten van IKC Blink. IKC Blink is ontstaan op 01/08/2017 na een fusie tussen twee scholen. Op dit moment zijn op SchoolVenster ook resultaten zichtbaar van voor 01/08/2017. Deze resultaten hebben geen betrekking op IKC Blink.

De gegevens op SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de school zelf.

Voor meer informatie over IKC Blink verwijzen wij graag naar onze website: www.ikcblink.nl. Deze site geeft meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs, de zorg, de ouderbetrokkenheid etc.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen van voor 2017 hebben betrekking op één van de fusiescholen en zijn niet relevant voor IKC Blink.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven