R.-K basisschool De Rank

Iepenlaan 54 1741 TG Schagen

  • Hier staan we voor: bied houvast, pluk de vruchten, reik soms naar boven, bereik wat als je af en toe eens op je teentjes gaat staan.
  • Schoolfoto van R.-K basisschool De Rank
  • Samen  met de kinder- en peuteropvang van de SKRS  vormt de Rank een IKC sinds 2018.
  • Op 3 september 2018 heeft het nieuwe schoolgebouw de deuren voor de eerste keer geopend voor alle leerlingen en hun ouders!
  • Schoolfoto van R.-K basisschool De Rank

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders gaven in 2021 de Rank het rapportcijfer 8

Ouders gaven in 2020 de Rank het rapportcijfer 8

Ouders gaven in 2019 de Rank het rapportcijfer 7.4

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven