R.-K basisschool De Rank

Iepenlaan 54 1741 TG Schagen

 • Hier staan we voor: bied houvast, pluk de vruchten, reik soms naar boven, bereik wat als je af en toe eens op je teentjes gaat staan.
 • Schoolfoto van R.-K basisschool De Rank
 • Samen met de kinder- en peuteropvang van de SKRS vormt de Rank een IKC sinds 2018.
 • Op 3 september 2018 heeft het nieuwe schoolgebouw de deuren voor de eerste keer geopend voor alle leerlingen en hun ouders!
 • Schoolfoto van R.-K basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van R.-K. basisschool De Rank in Schagen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de onderwijsinspectie en van De Rank zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt SchoolVensters betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van De Rank.

Vanaf 3 september 2018 zijn wij samen met de kinderopvang van SKRS in ons prachtige nieuwe schoolgebouw gestart als "IKC de Rank".

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veiligheid,vertrouwen,respect
 • leerling centraal
 • plezier en lachen
 • inzetten van talenten
 • bezieling en passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rank is vanaf schooljaar 2018- 2019 gehuisvest in een gloednieuw gebouw aan de Iepenlaan, midden in de wijk Groeneweg.

Samen Stichting Kinderopvang Regio Schagen ( SKRS) geven wij ons IKC vorm.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het vijf gelijke dagen model is ingevoerd met ingang van schooljaar 2015-2016. Alle kinderen lunchen tussen de middag op school. Voor- en naschoolse opvang door de S.K.R.S is beschikbaar in de directe nabijheid van De Rank. Opvang door de S.K.R.S. is er ook op vrije dagen en in schoolvakanties. Ook hebben wij goed contact met andere kinderdagverblijven, die de kinderen ophalen na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven