Basisschool Het Sterrenwerk

Antoniuslaan 15 2171 EL Sassenheim

 • Onze onderwijsassistent begeleidt groepjes kinderen.
 • Wij werken met de spellingsmethode Staal die spelling en grammatica combineert.
 • Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek.
 • Schoolfoto van Basisschool Het Sterrenwerk
 • Met digitaal lesmateriaal verwerken de kinderen op hun eigen niveau.

In het kort

Toelichting van de school

Het Sterrenwerk krijgt een nieuw schoolgebouw. Aan de Knorrenburgerlaan komt een volledig nieuw Kindcentrum dat onderwijs en opvang biedt onder één dak. Het Kindcentrum past bij de visie van zowel de school als BLOS kinderopvang en wordt flexibel, duurzaam en toekomstbestendig. Als alles volgens planning verloopt hopen we januari 2024 te verhuizen naar het nieuwe gebouw. Totdat de nieuwbouw klaar is maken we gebruik van twee schoolgebouwen aan de Antoniuslaan.  

Contactgegevens/adres

Het Sterrenwerk

St. Antoniuslaan 15 2171 EL Sassenheim  

T: 0252 211348/223113 W:

www.hetsterrenwerk.nl

E: directie.sterrenwerk@sophiascholen.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kindgericht
 • Creatief en sportief
 • Professioneel
 • Betrokken leeromgeving
 • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven