Basisschool Het Sterrenwerk

Antoniuslaan 15 2171 EL Sassenheim

  • Onze onderwijsassistent begeleidt groepjes kinderen.
  • Wij werken met de spellingsmethode  Staal die spelling en grammatica combineert.
  • Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek.
  • Met digitaal lesmateriaal verwerken de kinderen op hun eigen niveau.

In het kort

Toelichting van de school

Twee basisscholen die hun krachten hebben gebundeld om samen nog beter onderwijs te kunnen bieden aan kinderen uit Sassenheim en omgeving: dat is Het Sterrenwerk. Sinds schooljaar 2020-2021 zijn basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank samen verder gegaan. De naam van onze fusieschool verwijst naar vertrouwen en geloof in kinderen. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen en bieden hen alle mogelijkheden zodat zij zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Hierbij besteden we veel aandacht aan het individuele kind. Ieder kind is een ster op zijn eigen manier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Creatief en sportief
  • Professioneel
  • Betrokken leeromgeving
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven