De Regenboog basisschool

Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Regenboog basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PCBS De Regenboog

De Regenboog is een christelijke school.

Wij hebben veel aandacht voor de manier waarop wij en de kinderen gezamenlijk met elkaar omgaan in de school en daarbij, de sfeer in de school en de wijze waarop we waardering hebben voor elkaar en voor elkaars werk

Op De Regenboog begeleiden wij kinderen bij hun mogelijkheden en behoeften naar doelen die gebaseerd zijn op leerlijnen en methodes.

Onze visie is: "Ieder kind is uniek"

Dit komt tot uiting in ons lesgeven, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen en ons aanbod daar waar mogelijk op aanpassen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van PCBS de Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven