Het Tangram

Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam

Schoolfoto van Het Tangram

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van KDBS Het Tangram. Heeft u na het bekijken van deze website vragen over één of meerdere onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Veilige en uitdagende omgeving
  • Thematisch onderwijs
  • Spelen leren bij onze kleuters
  • Technologie en digitalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Tangram is een grote basisschool gelegen in de nieuwbouwwijk Nesselande. Bijna alle leerlingen wonen ook in de wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
697
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Tangram kent een zogeheten continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis of naar de opvang gaan, maar dat zij de lunch op school nuttigen.

De school werkt samen met twee professionele partners voor de voor -en naschoolse opvang: Kinderopvang Gro-up en Kinderopvang Partou.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Tangram wil een pedagogisch verantwoord schoolklimaat bieden op basis van veiligheid, acceptatie en vertrouwen. Een klimaat waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Het Tangram hanteert een transparant beleid om de sociale veiligheid op school goed te monitoren en tevens te integreren in de dagelijkse gang van zaken. De visie van Het Tangram is dat de school in eerste instantie kiest voor een preventieve aanpak. Dit houdt in dat we de focus hebben gelegd op preventieve maatregelen met oog op een positief en veilig pedagogisch schoolklimaat, we zetten daar methodes, gedragsregels, levensbeschouwing, programma’s en trainingen voor in. Mocht er ondanks deze maatregelen toch signalen zijn dat de veilige omgeving niet als dusdanig wordt beleefd dan worden er andere maatregelen getroffen in de vorm van een gedragsprotocol, taakspel en externe begeleiding.

Terug naar boven