Oscar Romero

Isaac Hubertstraat 151 3034 CS Rotterdam

  • De Oscar Romeroschool is recent verbouwd.
  • Schoolfoto van Oscar Romero
  • Schoolfoto van Oscar Romero

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van de Oscar Romeroschool. Hier vindt u gegevens vanuit de school, DUO en Inspectierapportage. De Oscar Romeroschool is een school met 195 leerlingen, die staat in wijk Crooswijk in Rotterdam. De school is een afspiegeling van de wijk en ruim 90% woont op hetzelfde postcodenummer als de school.

Mocht u na het lezen van Schoolvenster meer informatie willen over de school, verwijs ik u graag naar de website van de school. www.oscarromeroschool.nl

Ook via onze facebookpagina blijft u op de hoogte van alle bijzonderheden.
"Like" ons op www.facebook.com/OscarRomeroschool of kijk op https://www.instagram.com/oscarromeroschool/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn we onszelf.
  • Accepteren we elkaar.
  • We leren van onze fouten.
  • Lachen we veel.
  • Geven we complimenten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De sfeer op school herinnert een kind zich later het best. Een positief schoolklimaat staat voor ons centraal, waarbij de veiligheid en het welbevinden van het kind te allen tijde voorop staat. De interactie tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten en kinderen, tussen ouders en leerkrachten en de leerkrachten onderling zijn voor ons allemaal van belang. Wij streven naar een school waar het voor iedereen plezierig leren, ontwikkelen en werken is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij spelen om 10:00 uur een kwartier buiten op het plein. Voor of na die tijd eet uw kind een gezond tussendoortje zoals fruit. U geeft uw kind ook een gezonde lunch mee naar school. Om 12 uur eet uw kind deze op en daarna spelen wij gezamenlijk 30 minuten buiten van 12:15 - 12:45 uur.

Aansluitend aan ons gebouw zit de VSO/BSO Mundo. Uw kind wordt door een pedagogisch medewerkster opgehaald uit de groep en meegenomen naar de BSO. Dit is een plek waar uw kind na schooltijd (fijn) wordt opgevangen en zich lekker kan ontspannen. De BSO is altijd ingericht met een keuken, een atelier, de winkel van Sinkel, Oma’s woonkamer en het theater. Binnen deze ruimtes kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven en lekker spelen. Wat een fijne manier om de dag af te sluiten!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven