Oscar Romero school

Isaac Hubertstraat 151 3034 CS Rotterdam

  • De Oscar Romeroschool is recent verbouwd.
  • Schoolfoto van Oscar Romero school
  • In samenwerking met Buurtlab hebben wij een eigen moestuin.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van de Oscar Romeroschool. Hier vindt u gegevens vanuit de school, DUO en Inspectierapportage. De Oscar Romeroschool is een school met 195 leerlingen, die staat in wijk Crooswijk in Rotterdam. De school is een afspiegeling van de wijk en ruim 90% woont op hetzelfde postcodenummer als de school.

Mocht u na het lezen van Schoolvenster meer informatie willen over de school, verwijs ik u graag naar de website van de school. www.oscarromeroschool.nl

Ook via onze facebookpagina blijft u op de hoogte van alle bijzonderheden.
"Like" ons op www.facebook.com/OscarRomeroschool of kijk op https://www.instagram.com/oscarromeroschool/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn we onszelf.
  • Accepteren we elkaar.
  • Maken we fouten.
  • Lachen we veel.
  • Geven we complimenten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven:
Uw kind kan in de lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op onze school overblijven. Het eten en drinken wordt verzorgd. Vrijwillige overblijfkrachten begeleiden deze "gezonde lunch". Na de lunch spelen de kinderen onder begeleiding van leerkrachten en "helden"(speciaal opgeleide leerlingen uit groep 8) buiten op het schoolplein.

Voor en na schooltijd:
Kinderopvang "Mundo" organiseert op de Oscar Romeroschool de buitenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven