Nieuwe Park Rozenburgschool

Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam

Schoolfoto van Nieuwe Park Rozenburgschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, verdelen we de groep over de andere groepen op de eerste dag van afwezigheid. Voor een eventuele tweede dag en daarop volgende dagen regelen wij vervanging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat onze school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is ook in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Voor leerlingen met zeer ernstige dyslexie is er ondersteuning dmv een speciaal programma. Voor de meer-en hoogbegaafde kinderen is er een plusklas. Op de school wordt Cesartherapie aangeboden door externen. Dit gebeurt op indicatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). 
Belangrijke uitgangspunten van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn: 

  • De brede persoonsontwikkeling van kinderen
  • Betekenisvolle activiteiten
  • De zone van naaste ontwikkeling
  • Zingeving

Door het aanbieden van zinvolle en betekenisvolle activiteiten, dagen we de kinderen uit om in de zone van naaste ontwikkeling te komen. Op deze manier maken jonge kinderen een natuurlijke groei door, passend bij de eigen ontwikkeling van het kind.

Op de Nieuwe Park Rozenburgschool werken we met homogene groepen. Dat wil zeggen; leerlingen van groep 1 zitten bij elkaar in de groep en leerlingen van groep 2 zitten bij elkaar in de groep. Wij zijn van mening dat we op deze manier de leerlingen beter op hun niveau kunnen bedienen. Voor de leerlingen van groep 2 is ook de voorbereiding en overgang naar groep 3 een belangrijk aandachtspunt. 
Creatieve vakken en bewegen zijn ook een belangrijk deel van ons aanbod voor het jonge kind. 

Terug naar boven